Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 27, 2006

Μήπως είμαστε σωβινιστές; Τί λένε οι ξένοι για την Ελλάδα και την Ελληνική Γλώσσα

Ωραίο το άρθρο του Μπαμπινιώτη, Καλλίμαχε, και πολύ ωραιότεροι οι λόγοι των μεγάλων ποιητών μας, αλλά τί χρειάζεται να μάς πει ο Μπαμπινιώτης (που και αυτός δεν είναι άμοιρος ευθυνών για την ανοχή του, και όχι μόνο, απέναντι στο αφελληνισμένο κατεστημένο της ψευτοπροοδευτικής ψευτοδιανόησης), όταν έχουν μιλήσει για την Ελλάδα και την Ελληνική Γλώσσα, χωρίς να φείδονται καθόλου λόγων αυτοί, τα μεγαλύτερα πνεύματα του παγκοσμίου πολιτισμού των τελευταίων αιώνων; Ιδού τί λένε οι πραγματικά κορυφαίοι του Πνεύματος - από τους ξένους μάλιστα μόνον, όχι από τους Έλληνες.

---

"Μήπως είμαστε σωβινιστές;"
(Τού Γιάννη Παυλάκη, φιλολόγου, προέδρου του ΟΔΕΓ Πειραιώς.
Αναδημοσίευση από την εφημ. " Η Γλώσσα μας" του Ομίλου Πειραιώς
για την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.):

"
Μερικοί καλοθελητές κατηγορούν κάθε επαινετή της Ελλάδος
ως δήθεν σωβινιστή. [...] Καλούμε λοιπόν εδώ, όχι Έλληνες,
αλλά επιφανείς ξένους να τεκμηριώσουν με το λόγο τους την
αξία, την ακτινοβολία, την αθανασία της Ελληνικής γλώσσας.
Δειγματοληπτικά:

Κικέρων (ο ενδοξότερος ρήτωρ της αρχαίας Ρώμης):
"Ει οι θεοί διαλέγονται, τη των Ελλήνων γλώττη χρώνται."

Huan Azio (Βάσκος γερουσιαστής):
"Διά την διεθνοποίησιν της Ελληνικής γλώσσης μεγάλην έχομεν
ευθύνην, ως ουκ ούσαν άλλην γλώσσαν αυτής ανωτέραν."

Errieta Valter (Γαλλίδα γλωσσολόγος):
"Η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη στην Ευρώπη που δεν υπέκυψε
σε καμμία κατοχή."

Wandruska (καθ. γλωσσολογίας Πανεπ. Βιέννης):
"Οι ευρωπαϊκές γλώσσες φαίνονται ως διάλεκτοι της Ελληνικής."

Sagredo και Puhana (Βάσκοι ελληνιστές):
"Η ελληνική γλώσσα και παιδεία αποτελουσι το θεμέλιον τού
Δυτικού πολιτισμού. Πάντες δε Ευρωπαίοι οφειλέται της Ελλάδος
εσμέν."

M. Ventris (Άγγλος επιστήμων που αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική
γραφή Β'):
"Η αρχαία Ελληνική γλώσσα ήτο και είναι η ανωτέρα όλων των
παλαιοτέρων και νεωτέρων γλωσσών."

U. Wilamowitz (ο μέγιστος των φιλολόγων, Γερμανός):
"Η Ελληνική φυλή, ανωτέρα κάθε άλλης, είναι και μητέρα κάθε
πολιτισμού."

Βολταίρος (μεγάλος Γάλλος διανοητής):
"Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών."

Var. Goeger (Γερμανός σοφός):
"Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός ξεκινά από την Ελλάδα."

Goethe (ο κορυφαίος Γερμανός ποιητής):
"Η Ελλάδα είναι ο νους και η καρδιά της οικουμένης."

Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ, "Παγκόσμια Ιστορία":
"Χωρίς τα θεμέλια που έθεσαν οι Έλληνες δεν θα υπήρχε ο
νεώτερος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Η ελληνική λογοτεχνία είναι
η αρχαιότερη της Ευρώπης."

Hellen Keler (η διάσημη τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας):
"Όπως το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, έτσι και
η Ελληνική γλώσσα."

H.F. Kitto (Άγγλος κάθ. Πανεπιστημίου):
"Όλοι οι κλάδοι της λογοτεχνίας και της επιστήμης αρχίζουν
με τους Έλληνες. Η Ελληνική γλώσσα είναι η πιο καθαρή και η πιο
πλούσια στον κόσμο."

Irina Kovaleva (Ρωσσίδα καθηγήτρια Πανεπ. Μοσχας):
"Η Ελληνική γλώσσα είναι όμορφη σαν τον ουρανό με τ' άστρα."

Maurice Kruaze (Γάλλος Ακαδημαϊκός):
"Οι άνθρωποι θα ανατρέχουν πάντα στις πηγές της ελληνικής
κλασσικης αρχαιότητας για να δροσιστούν."

Furtvengler (καθ. Πανεπ. Βιεννης):
"Η Ρώμη στάθηκε μία αιώνια πόλη, αλλά η Αθήνα είναι κόσμος
ολόκληρος."

Marianne McDonald (η πρωτεργάτης του TLG)
"Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής
πολιτιστικής καλλιέργειας."

Karl Marx (ο θεμελιωτής του Μαρξισμού):
"Οι αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού παραμένουν άφθαστα πρότυπα."

Bernard Shaw (ο μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας):
"Άν στην βιβλιοθήκη σας δεν έχετε έργα των αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων, τότε μένετέ σ' ένα σπίτι χωρίς φώς."

Will Durant (Αμερικανός ιστορικός):
"Τό αλφάβητό μάς προηλθεν εξ Ελλάδος διά της Κύμης και της
Ρωσσίας."

Ύστερα λοιπόν από αυτά τα τεκμήρια, τί λέτε, είμαστε σωβινιστες;
"

---

Ας προσθέσουμε όμως και μερικές ακόμα ρήσεις για την Ελληνική
γλώσσα.

Martin Heideger (μέγας φιλόσοφος):
"Για τους Έλληνες η ύψιστη προίκα τους είναι η γλώσσα τους, στην
οποία η παρουσία (φιλοσοφ. όρος) ως τοιαύτη φθάνει στην εκκάλυψη και
στην κάλυψη. Όποιος δεν μπορεί να δή την δωρεά ενός τέτοιου δώρου
προς τον άνθρωπο και όποιος δεν μπορεί ν' αντιληφθή τον προορισμό
ενός τέτοιου πεπρωμένου, καθόλου δεν θ' αντιληφθή τον λόγο περί του
προορισμού του είναι, όπως ο φυσικός τυφλός δεν μπορεί ν' αντιληφθή
τί είναι το φώς και το χρώμα." ("Εισαγωγή στη Μεταφυσική".)
Τό βιβλίο του, "Είναι και χρόνος", ξεκινά με το χωρίο του
Πλατωνος: "Δήλον γαρ ως υμείς μέν ταύτα πάλαι γιγνώσκετε, ημείς δε
προ του μεν ωόμεθα, νυν ηπορήκαμεν."
Αλλού: "Τά αρχαία Ελληνικά δεν είναι μία γλώσσα, αλλά "Η Γλώσσα"."

Werner Heisenberg (μέγας Γερμανός φυσικομαθηματικός-φιλόσοφος):
"Η θητεία μου στην Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη
πνευματική μου άσκησις. Στήν γλώσσα αυτήν υπάρχει η πληρεστερη
αντιστοιχία μεταξύ της λέξεως και του εννοιολογικού της
περιεχόμενου."

Marriane McDonald (η πρωτεργάτης του TLG):
"Η Γλώσσα της Ελευθερίας, ο Ένδοξος θησαυρός της Ελλάδος, η Δόξα
της Ελλάδος, ανήκει σε όλους μας και έχει διαμορφώσει την επιστημονική
και λογοτεχνική κληρονομιά του Δυτικού Κόσμου. [...] Η ιστορία της
Ελληνικής γλώσσας αποτέλει την ιστορία της φιλοσοφικής και πολιτιστικής
εξέλιξης του ανθρώπου της Δύσης. Από όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα, η
Ελληνική γλώσσα είναι το καταπληκτικότερο. Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας,
της ζωής και των σχέσεων στις οποίες οι Έλληνες εξέφρασαν τη σκέψη τους
και τα αισθήματά τους, είναι ουσιαστικά αντιπροσωπευτικά στοιχεία για
έναν υψηλό πολιτισμό. Δέν υπάρχει πιο όμορφη γλώσσα από την Ελληνική.
Έχει διατηρήσει την ομορφιά της μέσα στους αιώνες, όχι μόνο με τη μορφή
και τους ήχους της, αλλά και με τις ηθικές ιδέες που εκφράζει. [...]
Οι Έλληνες μάς έδωσαν το χρυσό μέτρο και τη χρυσή τους γλώσσα. [...] Η
Ελληνική γλώσσα πρέπει να διαιωνιστεί ως πολύτιμος και ωραίος θησαυρός.
[...] Πρέπει να ξεκινήσουμε μία νέα σταυροφορία για την υπεράσπιση της
Ελληνικής γλώσσας και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης του παρελθόντος.
Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα γερό κτίσμα όσο ο Παρθενώνας. [...] Ας
εργαστούμε όλοι μαζί για να λαμπρύνουμε το θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας
και να τον κάνουμε κτήμα προσιτό σε όλον τον κόσμο."

G. Murray (καθ. της Ελληνικής στο Πανεπ. Οξφόρδης):
"Η Ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει κανείς
ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην Ελληνική,
ενώ γίνεται δύσκολη και βαρειά στην Λατινική, Αγγλική, Γαλλική ή
Γερμανική. Είναι η τελειότερη γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις
των τελειότερων ανθρώπων."

T.L. Heath (Βρετανός μαθηματικός):
"Η Ελληνική γλώσσα προσφερόταν κατά εξαιρετικό τρόπο ως όχημα
της επιστημονικής σκέψεως. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας
του Ευκλείδη είναι η θαυμαστή ακρίβεια. Η γλώσσα των Ελλήνων είναι
επίσης θαυμασίως περιεκτική. Στόν Αρχιμήδη, στον Ήρωνα, στον Πτολεμαίο
και στον Πάππο θα βρούμε πραγματικά πρότυπα περιεκτικών δηλώσεων."
("Mathematics and Astronomy".)

Huan Puhana Arza (Βάσκος ελληνιστής):
"Η της Ελληνικής γλώσσης σαφήνεια, η τελειότης, η ελασιμότης
και πλούτος τοσούτοι εισίν ή πάσας άλλας γλώσσας υπερίσχυκε και
ικανή του δημιουργείν και αναπτύσσειν τοσούτον πολιτισμόν ή πάσαι
άλλαι ήττονές εισιν, αλλ' αφειλέται αυτής." (Τα Ελληνικά είναι του
ιδίου.)

M. Ventris:
"Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είχε ανωτερότητα και εξακολουθεί να έχει
απέναντι σε όλες τις νεώτερες γλώσσες και, γιατί όχι, απέναντι σε
όλες τις λατινικές, γερμανικές ή σλαβικές. Αυτό το εργαλείο είναι
το τελειότερο πνευματικό εργαλείο που σφυρηλάτησε ποτέ η ανθρώπινη
νόησις." ("Documents in Mycenean Greek".)

Jean Bouffartigue kai Anne-Marie Delrieu (Γάλλοι λεξικογράφοι):
"Μακρινή πηγή του πολιτισμού μας η Ελλάδα, βρίσκεται ζωντανή μέσα
στις λέξεις που λέμε. Σχηματίζει κάθε μέρα τη γλώσσα μας.
Οι βάσεις και ο εξοπλισμός του επιστημονικού λεξιλογίου ήρθαν από
την Ελλάδα, ακόμα και στην αρχαιότητα. Τά δάνεια όμως εξακολούθησαν,
και όχι μόνο από συνήθεια. Συνέχισαν, διότι η Ελληνική γλώσσα
προσφέρεται με αξιθαύμαστο τρόπο, πολύ περισσότερο από ό,τι η
Λατινική, για την δημιουργία των λέξεων ανάλογα με τις ανάγκες.
Η Ελληνική γλώσσα δεν παρείχε πια αρκετές λέξεις για τον
αυξανόμενο αριθμό νέων εννοιών. Παρουσιάστηκε τότε η ιδέα να
χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι που εφάρμοζαν οι Έλληνες για να αυξάνουν
το λεξιλόγιό τους. Η δομή της γλώσσας τους τούς επέτρεπε να συνθέτουν
λέξεις μ' έναν τρόπο απλό και αποτελεσματικό. Τούς μιμήθηκαν...
κατασκεύασαν μία νέα λέξη, την οποία μετέτρεψαν στη γλώσσα τους
(γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά). Η μίμηση τις πιο πολλές φορές
είναι πετυχημένη, διότι οι κατασκευαστές Ελληνικών λέξεων είναι
εξαίρετοι ελληνιστές."
("Tresors des Racines Greques", 1981.)

H.F. Kitto (Βρετανος κάθ. Πανεπιστημίου Bristol):
"Είναι στην φύση της Ελληνικής γλώσσας να είναι ακριβής, καθαρή
και σαφής. Η ασάφεια και η έλλειψη άμεσης ενοράσεως, που χαρακτηρίζει
μερικές φορές τα Αγγλικά, καθώς και τα Γερμανικά, είναι εντελώς ξένες
στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί με αυτή τη σαφήνεια και τη δημιουργικότητα
και τη σοβαρότητα, βρίσκουμε επίσης ευαισθησία και άψογη κομψότητα."

Albert Zursen:
"Δέν μπορεί κανείς ν' αναφερθή στα ελληνικά γράμματα, χωρίς
να αναφέρη ότι και η ίδια η γλώσσα, μία από τις ωραιότερες απ'
όσες μίλησαν πoτέ οι άνθρωποι, εξακολουθεί να ζή και σήμερα
στην επιστημονική ορολογία της εποχής μας, παρέχοντάς μας μίαν
αστείρευτη πηγή νέων όρων." ("L' Histoire: Les hommes, les
civilisations depuis les origines".")

W. Thompson (καθ. Φυσικής Ιστορίας στο Πανεπ. St. Andrews):
"Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι τα Ελληνικά δεν χρειάζονται.
Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους τα Ελληνικά δεν
θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Υπάρχουν όμως και θα εξακολουθήσουν
να υπάρχουν πολλοί άλλοι, που στην Ελληνική σοφία και στην γλυκεία
Ελληνική γλώσσα ανακαλύπτουν κάτι που το έχουν ανάγκη και που
χωρίς αυτό θα ένιωθαν στ' αλήθεια φτωχοί: κάτι που είναι σαν ραβδί
στο χέρι, φως στο μονοπάτι, φάρος-οδηγός... Και όταν κάποιος τους
ρωτήσει για ποιό λόγο ασχολούνται με την Ελληνική γλώσσα, το
πιθανότερο είναι ότι θα μείνουν άφωνοι μπροστά στην τερατώδη ύβρι
της ερωτήσεως και ο λόγος της αφοσιώσεώς τους θα μείνη για πάντα
κρυμμένος από τον ερωτώντα." (Στο "The Legacy of Greece".)

Gibbon (Βρετανός ιστορικός):
"Οι Βυζαντινοί εξακολουθούσαν να κατέχουν το χρυσό κλειδί που
μπορούσε να ξεκλειδώνη τους θησαυρούς της αρχαιοτητος: την μουσική
και πλούσια Ελληνική γλώσσα που δίνει ψυχή στα αντικείμενα των
αισθήσεων και σώμα στις αφηρημένες έννοιες της φιλοσοφίας."

Shelley:
"Η γλώσσα των Ελλήνων, σε ποικιλία, απλότητα, ευλυγισία και
πιστότητα ξεπερνά κάθε άλλη." ("On the manners of the ancients".)

Goethe:
"Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις
γλώσσες. Η Ελληνική ξεχώρισε, άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα."

---

Φρειδερίκος Νίτσε ("Η Γένεση της Τραγωδίας", κεφ. XV, 1872)

"Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός
πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες.
Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι
οτιδήποτε κι αν (οι δυτικοευρωπαίοι) δημιουργούσαν, φαινομενικά
πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή στη σύγκρισή του με
το ελληνικό μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό
αντίγραφο, με καρικατούρα. Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με
μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και
αλαζονικού έθνους που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρβαρικό (για κάθε
εποχή) ό,τι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του.

Μα ποιοί, επιτέλους, είναι αυτοί των οποίων η ιστορική αίγλη υπήρξε
τόσο εφήμερη, οι θεσμοί τους τόσο περιορισμένοι, τα ήθη τους αμφίβολα
έως απαράδεκτα, και οι οποίοι απαιτούν μια εξαίρετη θέση ανάμεσα στα
έθνη, μια θέση πάνω από το πλήθος; Κανένας απο τους επανεμφανιζόμενους
εχθρούς τους δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα
μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε απ' αυτούς. Όλα τα δηλητήρια
του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να
διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους.

Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους
Έλληνες. Βέβαια, πού και πού, κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη
την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι
κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδον πάντα τόσο τα άρματα όσο και τα
άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση
με τους ηνίοχους (Έλληνες), οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα
στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα."


---

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 20, 2006

«Τείχος» κατά της λαθρομεταναστεύσεως στην Ισπανία

Εάν στην καταδυναστευόμενη από το αφελληνισμένο «προοδευτικό»- αριστερονεοφιλελεύθερο- διαπλεκόμενο παρακράτος, Ελλάδα, σέ λένε «φασίστα» και «ρατσιστή» επειδή τολμάς να δηλώνεις ότι υπάρχει πρόβλημα με 1.500.000 και πλέον λαθρομετανάστες, την σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας πώς θα έπρεπε, άραγε, να τήν χαρακτηρίσουμε;


«Η Καθημερινή», Tετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2006

«Τείχος» για μετανάστες στην Ισπανία

Σκληρά μέτρα για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης προτίθεται να λάβει η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, μετά και το νέο κύμα των 1.900 μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στα Κανάρια Νησιά, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Από τις αρχές του έτους, περισσότεροι από 20.000 ξένοι έχουν φτάσει λαθραία στην Ισπανία, ενώ η μετανάστευση χαρακτηρίζεται από τους Ισπανούς ως το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας, σημαντικότερο ακόμη και από την ανεργία.

Η Ισπανία σχεδιάζει αυστηρά μέτρα για λαθρομετανάστες

ΜΑΔΡΙΤΗ. Σκληρά μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση Θαπατέρο, για να αντιμετωπίσει το ογκούμενο κύμα λαθρομεταναστών που δέχεται η Ισπανία. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο έφτασαν στις Καναρίους Νήσους 1.965 μετανάστες από τη δυτική Αφρική -σχεδόν οι μισοί απ’ όσους έφθασαν συνολικά στην περιοχή, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2005.

Την ίδια στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανάστευση αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για την ισπανική κοινωνία. Με αυτά τα δεδομένα, η αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, Τερέσα Φερνάντες ντε λα Βέγκα, δήλωσε ότι η Ισπανία δεν μπορεί να ανεχτεί αυτή την κατάσταση. Σηματοδοτώντας στροφή στη μέχρι τώρα μεταναστευτική πολιτική της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, η κ. ντε Λα Βέγκα τόνισε με έμφαση ότι «οποιοσδήποτε εισέρχεται παράνομα στην Ισπανία, αργά η γρήγορα θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα». Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Μιγκέλ Ανχελ Μορατίνος, ο οποίος επισήμανε ότι αφ’ ενός η Ισπανία θα πρέπει να αυξήσει τους ελέγχους στα σύνορά της, αφ’ ετέρου οι αφρικανικές χώρες θα πρέπει να απλοποιήσουν τους μηχανισμούς επαναπατρισμού των μεταναστών.

Το 64% των Ισπανών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ραδιοφωνικού σταθμού Cadena Ser, θεωρεί την έλευση των μεταναστών το πιο σημαντικό πρόβλημα της χώρας, σημαντικότερο ακόμη και από την ανεργία. Τον περασμένο Απρίλιο, το ανάλογο ποσοστό των Ισπανών ανερχόταν σε 30%. Εκτοτε όμως ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στην Ισπανία, έχει ξεπεράσει τις 20.000 -από τις αρχές του έτους- ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, 550 εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να μεταβούν στη χώρα. Η Ισπανία έχει ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση να αυξήσει τις θαλάσσιες περιπολίες που θα εμποδίζουν τους μετανάστες να πλησιάζουν τις ακτές της και ζητεί επίσης τη λήψη συγκεκριμένων πρόσθετων μέτρων για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της.

Με πρωτοβουλία της, η ισπανική κυβέρνηση θα οργανώσει διάσκεψη στα τέλη του μήνα, στην οποία θα συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας -των οκτώ χωρών που ορίζουν τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης- με σκοπό την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα. Σημειώνεται ότι κριτική στην ισπανική κυβέρνηση άσκησε και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φράνκο Φρατίνι, ο οποίος υποστήριξε ότι η απόφαση της κυβέρνησης Θαπατέρο να νομιμοποιήσει 600.000 λαθρομετανάστες το 2005, ώθησε και άλλους να μεταναστεύσουν παράνομα στη χώρα.