Σάββατο, Μαΐου 13, 2006

Η Ελληνική Σημαία

Η γαλανόλευκη Ελληνική Σημαία ορίστηκε ως η επίσημη σημαία του Έθνους από την Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (Ιαν. 1822).


Η προσωρινή διοίκησις της Ελλάδος

Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού διακηρύττει, ότι:

Κατά τον ρδ' του Οργανικού Νόμου, ένθα διορίζονται τα χρώματα "κυανούν και λευκόν" ως χρώματα του Έθνους· και κατά τον ρε' περί του σχηματισμού των σημαιών, το Εκτελεστικόν Σώμα διέταξε και διατάττει τα ακόλουθα.

α'. Των μεν κατά γην δυνάμεων η σημαία, σχήματος τετραγώνου, θέλει έχει το εμβαδόν κυανούν, το οποίον θέλει διαιρείται εις τέσσαρα ίσα τμήματα δι' ενός σταυρού λευκοχρώου, διασχίζοντος εκείνα τα τμήματα από άκρων έως άκρων του εμβαδού.

β'. Η δε κατά θάλασσαν σημαία θέλει είσθαι διττή· μία διά τα πολεμικά, και άλλη διά τα εμπορικά πλοία· και της μεν διά τα πολεμικά πλοία το εμβαδόν θέλει διαιρείσθαι εις εννέα οριζόντια παραλληλόγραμμα, παραμειβομένων εις αυτά των χρωμάτων, λευκού και κυανού· εις την άνω δε προς τα έσω γωνίαν τούτου του εμβαδού θέλει σχηματισθή τετράγωνον κυανόχρουν, διηρημένον εν τω μέσω δι' ενός σταυρού λευκοχρώου· της δε διά τα εμπορικά πλοία διωρισμένης, το εμβαδόν θέλει είσθαι κυανούν· εις την άνω δε προς τα έσω γωνίαν τούτου του εμβαδού θέλει σχηματισθεί ωσαύτως τετράγωνον λευκόχρουν και διηρημένον εν τω μέσω δι' ενός σταυρού κυανοχρώου.

γ'. Το Εθνικόν σημείον, έχον σχήμα κυκλικόν, σύγκειται εκ λευκού και κυανού χρώματος τοιουτοτρόπως, ώστε το μεν λευκόν να προτίθεται, το δε κυανούν ν' ακολουθή, και τέλος το λευκόν· ουδέποτε δε άλλου σχήματος και χρώματος να ήναι το σημείον τούτο.

δ'. Όλοι οι αξιωματικοί και υπουργοί πάσης τάξεως της Επικρατείας, Πολιτικοί και Πολεμικοί, να φέρωσιν επί κεφαλής το Εθνικόν σημείον.

ε'. Ος τις αντιτείνει εις ταύτα πάντα, είναι υπεύθυνος απειθείας προς τον Νόμον.

Οι Μινίστροι των Εσωτερικών, του Πολέμου, των Ναυτικών και Αστυνομίας ν' αναλάβωσι την ενέργειαν της παρούσης Διαταγής.

Εν Κορίνθω τη ιε' Μαρτίου αωκβ'
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
Ο Μινίστρος Αρχιγραμματεύς της Επικρατείας
και των Εξωτερικών Υποθέσεων
Θ. Νέγρης

4 σχόλια:

 1. Τι όμορφη η εικόνα με την παρέλαση! :-)

  Από την Επανάσταση είναι η Γαλανόλευκη Σημαία μας! Και έλεγαν κάποιοι ότι την έφερε ο Όθωνας!

  Οι εννέα γαλανόλευκες λωρίδες δεν συμβολίζουν το ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαίρω τὸν Τουρκοφάγον διὰ τὸ ἄρθρον, καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ μοῦ ἐπιτρέψη νὰ προσθέσω μερικὰ ἀκόμη στοιχεῖα.

  Ἀγαπητὴ Ἑλληνίς, ἔχετε δίκιο. Βεβαίως πολλὲς ἦταν οἱ ἐπαναστατικές, πολεμικὲς σημαῖες τῶν Ἑλλήνων (ὅπως πολλά, ἀναρίθμητα, εἶναι καὶ τὰ ἐπαναστατικὰ σώματα, ὀμάδες καὶ κινήματα, ἀπὸ πολὺ πρὶν τὴν μεγάλη Ἐπανάσταση)· ἀσφαλῶς δὲν ἦταν ἡ μόνη, μᾶλλον οὔτε ἡ πρώτη, ἐπαναστατικὴ σημαῖα ἡ Γαλανόλευκη (μαρτυρεῖται πάντως πρὶν ἀκόμη τὸ 1821), ἡ καθιέρωσίς της, ὅμως, εἶναι πραγματικῶς εὐτυχὲς γεγονός.

  Γιὰ τὸ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ» δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα ὅτι ἐνέπνευσεν τὴν σχεδίασιν τῆς Σημαίας, ἀλλὰ, οὔτως ἤ ἄλλως, εἶναι ἄγνωστον γενικῶς τὸ σκεπτικὸν (καὶ ἡ ταυτότης) τῶν σχεδιαστῶν. Καὶ μόνον, ὅμως, ἡ πληθώρα τῶν ἐρμηνειῶν ποὺ ἐδόθησαν, ἀπὸ πολὺ νωρίς, διὰ τὸν συμβολισμὸν τῆς Σημαίας (κατ᾿ ἐμὲ ὅλες οἱ ἐρμηνεῖες εἶναι σωστές), ἀποδεικνύει πόσον ἀρμονικῶς ἔδεσε ἡ σημαία μὲ τὸ ἐθνικόν μας εἶναι. Οὐρανὸς καὶ θάλασσα, φῶς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἀγνότης τῶν ἰδεῶν τοῦ Ἀγῶνος· δεῖτε τὴν ἀρμονία, τὸν περίτεχνο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ὁ στέρεος ἰσοσκελὴς σταυρὸς μετασχηματίζεται, χωρὶς νὰ σπάει ἡ συνέχεια, στὶς γαλανόλευκες λωρίδες, σὰν νὰ γίνεται ἕνα μὲ τὸ πέλαγος καὶ τὸν ἥλιο, τὰ κύματα καὶ τὸν ἄνεμο ποὺ μᾶς ταξιδεύουν πίσω στοὺς αἰῶνες, σὰν νὰ ἐξαϋλώνεται καὶ νὰ ἐκπνευματώνεται στὸν χῶρο τῶν ἰδεῶν. Ὁ συμβολισμὸς φθάνει μέχρι καὶ τὸ γαλανόλευκον πέπλον τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς (ἀρχαῖαι Ἀθῆναι), ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ Ἑλληνικὴ φύσις ἀρκεῖ γιὰ νὰ νιώσουμε γιατὶ ἡ σημαία αὐτὴ εἶναι ἡ Σημαία μας· ἡ Ἑλληνικὴ φύσις καὶ τὸ αἷμα τῶν προγόνων.

  Ἕνα ἀρκετὰ κατατοπιστικὸν ἄρθρον εἰς τὸ Διαδίκτυον εἶναι τοῦ Ἀλ. Χατζηλύρα ἀπὸ τὸν δικτυακὸν τόπον τοῦ Γ.Ε.Σ.: «Ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία. Ἡ ἱστορία καὶ οἱ παραλλαγές της κατὰ τὴν Ἐπανάσταση. Ἡ σημασία καὶ ἡ καθιέρωσή της.» (σελ. [1] [2]).

  Ἐπίσης, ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο, συλλογὴ σημαιῶν. Ἀξίζει νὰ τὸ ἐπισκεφθεῖ κανείς. (Κτήριον Παλαιᾶς Βουλῆς).

  Καὶ ἄλλη μία ἱστοσελίς. Καὶ ἀκόμη μία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστώ Ελληνίδα, και Καλλίμαχε για τα καταπληκτικά στοιχεία που προσέθεσες στο άρθρο μου. Ό,τι άλλα στοιχεία έχεις πες μου να τα δημοσιεύσω. Το άρθρο του ΓΕΣ το γνωρίζω. Έχω επίσης το βιβλίο του Δημητρίου Αγγελή, "Ελληνική Σημαία: 480 π.Χ. - 2000 μ.Χ." (εκδόσεις Προσκήνιο).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καταπληκτικά αυτά που γράφετε!

  Να βάλουμε και τον Δικέφαλο Αετό στην Γαλανόλευκη, μόλις πάρουμε την Πόλη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή